Contenidor d’escombraries

Contenidor d’escombraries de gran capacitat per Contenur