Hospital de Manresa

 Projecte de Senyalització de l’Hospital de Manresa (Projecte realitzat conjuntament amb JORDI MATAS I ASSOCIATS)