Estand Cadí 2014

Disseny i Producció de l’Estand Cadí per la Fira Alimentaria 2014