Estand Cadí 2012

Disseny i Producció de l’Estand Cadí per la Fira Alimentaria 2012